Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k uzavírání smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování

27.12.2016 00:00

    Podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), provádějí zdravotní pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a dále resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny (dále společně jen jako „zdravotní pojišťovny“). Z ust. § 30 odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá, že hrazenými službami (službami zdravotní péče hrazenými ze zdravotního pojištění) jsou očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle ust. § 17 odst. 7 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění uhradí příslušná zdravotní pojišťovna vždy na základě smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona o léčivech (dále jen „distributor“), léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle ust. § 40 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou zdravotní pojišťovny povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

    Z výše uvedeného vyplývá, že zdravotní pojišťovny mají zákonem o veřejném zdravotním pojištění uloženu povinnost hradit léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování. Pokud za účelem splnění této povinnosti uzavírají smlouvy s distributory léčivých přípravků, je třeba zodpovědět základní otázku, zda se v takovém případě jedná o uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku, jinými slovy, zda je daná zdravotní pojišťovna povinna při uzavírání takové smlouvy postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

 

    Více na stránce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Sociální sítě

 

Náš YouTube kanál
Naše diskusní fórum
Naše stránka na VK.com
Naše skupina na VK.com
Naše stránka na Google+
Naše stránka na Twitteru
Naše stránka na FaceBooku

Nejnovejší články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kočkodan — satirický občasný zpravodaj z oblasti očkování a vakcinace

Kontakt

Svoboda v očkování Ing. Marián FILLO
Jaseňová 26
01007 Žilina-Solinky
SLOVENSKO
tel./SMS/MMS: +421 904 827 031
číslo účtu: 2800070065/2010 (Fio)
IBAN: CZ8220100000002800070065
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP
svoboda.ockovani@gmail.com